Wszystko o współczynnikach powierzchni wspólnej – add-on factor, Load Factor A, R/U Ratio, R/O Ratio

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 9/2023
Liczba tekstów: 3578