Wpływ pandemii COVID-19 oraz wojny w Ukrainie na polski rynek nieruchomości mieszkaniowych

dr Elżbieta Gołąbeska
adiunkt w Katedrze Budownictwa i Kształtowania Krajobrazu, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej
inż. Adrian Tymiński
student studiów magisterskich kierunku gospodarka przestrzenna Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej
DOI: 10.32027/NIER.23.5.6
A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 5/2023
Liczba tekstów: 3533