Właściciel sąsiedniej nieruchomości jako strona postępowania w sprawie o zamienne pozwolenie na budowę – wyrok NSA z 14.7.2022 r. (II OSK 2043/19)

Alicja Plucińska-Filipowicz
sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
dr Tomasz Filipowicz
radca prawny w Kancelarii Filipowicz
Joanna Filipowicz
radca prawny w Asseco South Eastern Europe oraz współpracownik Kancelarii Filipowicz
DOI: 10.32027/NIER.22.10.1
A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 11/2023
Liczba tekstów: 3602