Wartość godziwa na tacy podana, czyli nowy standard MSSF nr 13 – „Wycena wartości godziwej”

Wartość godziwa na tacy podana, czyli nowy standard MSSF nr 13 – „Wycena wartości godziwej”

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 9/2020
Liczba tekstów: 3172