VAT – zwolnienie dostawy terenu niezabudowanego a specustawy

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 9/2020
Liczba tekstów: 3172