VAT – zwolnienie dostawy nieruchomości niezabudowanej, cz. II

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 11/2019
Liczba tekstów: 3056