VAT – zbycie udziału we współwłasności nieruchomości. Dostawa towaru czy usługa?

VAT – zbycie udziału we współwłasności nieruchomości. Dostawa towaru czy usługa?

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 3151