Użytkowanie wieczyste gruntu w razie wyodrębnienia nowego lokalu we wspólnocie mieszkaniowej – na przykładzie orzeczenia SN

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 3104