Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym – nieważna umowy sprzedaży nieruchomości

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 11/2019
Liczba tekstów: 3056