Utrata faktycznej możliwości władania – badanie spełnienia przesłanki odszkodowania w trybie art. 215 GospierU

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 9/2020
Liczba tekstów: 3172