Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 9/2023
Liczba tekstów: 3578