Umowy deweloperskie zawierane przed wejściem w życie ustawy deweloperskiej z 2011 r.

Arkadiusz Mróz
Prawnik; wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; absens carens – nieruchomości
DOI: 10.32027/NIER.22.7.2
A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 3488