Umowa o oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu zabudowanego tzw. budynkiem dekretowym

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 11/2019
Liczba tekstów: 3056