Umowa na opłaty za media jako nowy skuteczny sposób ochrony właściciela nieruchomości przed zbyt wysokim podatkiem, cz. I

Monika Sieklicka
doktorantka Instytutu Nauk Administracyjnych w Zakładzie Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Autorka publikacji z dziedziny prawa podatkowego, administracyjnego oraz prawa nieruchomości. Compliance Officer – certyfikowany, ekspert w dziedzinie AML posiadający na wieloletnią praktyką i doświadczeniem w instytucjach finansowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmowi
DOI: 10.32027/NIER.23.7.7
A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 9/2023
Liczba tekstów: 3578