Ujawnienie roszczeń w księdze wieczystej – zmiany legislacyjne i najnowsze orzecznictwo. Cz. I – ujawnienie roszczeń w księdze wieczystej – zasady ogólne i skutki ujawniania wpisów roszczeń

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 6/2021
Liczba tekstów: 3265