Ujawnienie roszczeń w księdze wieczystej – zmiany legislacyjne i najnowsze orzecznictwo. Cz. IV – roszczenie o opłatę przekształceniową

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 7/2021
Liczba tekstów: 3276