Ujawnienie roszczeń w księdze wieczystej – zmiany legislacyjne i najnowsze orzecznictwo. Cz. III – roszczenia wynikające z uzgodnienia sposobu korzystania między współwłaścicielami oraz roszczenia banku hipotecznego

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 6/2021
Liczba tekstów: 3265