Technologie na rynku nieruchomości. Cz. VII (ost.) – automatyzacja procesu zarządzania portfelem nieruchomości

Maciej Kamiński
zarządca nieruchomości we Wrocławiu, dyrektor centrum transferu technologii, doktorant, założyciel spółki zarządzającej najmem Asset-Nieruchomości www.asset-nieruchomosci.pl
DOI: 10.32027/NIER.23.3.8
A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 5/2023
Liczba tekstów: 3533