Technologie na rynku nieruchomości, cz. V. Model biznesowy – propozycja wartości

Maciej Kamiński
zarządca nieruchomości we Wrocławiu, dyrektor centrum transferu technologii, doktorant, założyciel spółki zarządzającej najmem Asset-Nieruchomości www.asset-nieruchomosci.pl
DOI: 10.32027/NIER.23.1.8
A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 3488