Technologie na rynku nieruchomości. Cz. III – modele biznesowe

Maciej Kamiński
zarządca nieruchomości we Wrocławiu, dyrektor centrum transferu technologii, doktorant, założyciel spółki zarządzającej najmem Asset-Nieruchomości www.asset-nieruchomosci.pl
DOI: 10.32027/NIER.22.11.9
A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 11/2022
Liczba tekstów: 3466