Technologie na rynku nieruchomości. Cz. II – innowacyjne przedsiębiorstwo

Maciej Kamiński
zarządca nieruchomości we Wrocławiu, dyrektor centrum transferu technologii, doktorant, założyciel spółki zarządzającej najmem Asset-Nieruchomości www.asset-nieruchomosci.pl
DOI: 10.32027/NIER.22.10.11
A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 11/2023
Liczba tekstów: 3602