Stwierdzanie samodzielności lokalu mieszkalnego w aspekcie polityki przestrzennej gminy i decyzji o warunkach zabudowy

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 3151