Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – relacje z planami miejscowymi i możliwości podważania

dr hab. prof. ZUT Maciej J. Nowak
Radca prawny w Szczecinie oraz kierownik Pracowni Ekonomiki Przestrzennej Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
DOI: 10.32027/NIER.21.11.5
A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 5/2022
Liczba tekstów: 3395