Stopa dyskontowa w wycenie nieruchomości, cz. V (ost.)- stopy zwrotu z rynku finansowego

Stopa dyskontowa w wycenie nieruchomości, cz. V (ost.)- stopy zwrotu z rynku finansowego

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 9/2020
Liczba tekstów: 3172