Stopa dyskontowa w wycenie nieruchomości, cz. III - metodologia wyznaczania wyjściowej (bazowej) stopy dyskontowej

Stopa dyskontowa w wycenie nieruchomości, cz. III - metodologia wyznaczania wyjściowej (bazowej) stopy dyskontowej

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 9/2020
Liczba tekstów: 3172