Stawka VAT dla dostawy mediów przy wynajmie – w świetle ostatniego orzecznictwa sądów administracyjnych

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 3151