Skutki nieujawnienia wieczystoksięgowego wpisu ostrzeżenia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Daniel Jakimiec
Referendarz sądowy w V Wydziale Ksiąg Wieczystych oraz w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Człuchowie, doktorant Uniwersytetu Gdańskiego.
DOI: 10.32027/NIER.19.5.2
A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 3217