Skarga pauliańska – skuteczna obrona wierzycieli przed ukrywaniem majątku przez dłużników w dobie COVID-19

Katarzyna Niekrasz-Gierejko
Autorka jest radcą prawnym w Warszawie, prowadzącym Kancelarię Radcy Prawnego, www.niekrasz-gierejko.pl
DOI: 10.32027/NIER.20.8.2
A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 3217