Rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego zawartej na czas oznaczony, cz. II

Katarzyna Siwiec
Autorka jest radcą prawnym w Kielcach. Tam prowadzi własną kancelarię, w której w przeważającej mierze zajmuje się problematyką dotyczącą najmu lokali użytkowych, katarzyna.siwiec@radca.prawny.org.pl
A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 3217