Rozporządzenie nieruchomością przez dłużnika w toku egzekucji – skutki w postępowaniu upadłościowym i sanacyjnym dłużnika

Stanisław Gurgul
Autor jest sędzią Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w stanie spoczynku.
DOI: 10.32027/NIER.20.2.7
A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 3217