Rozbieżności w zakresie wykładni i stosowania art. 77 ust. 2a GospNierU – aktualizacja przejściowa opłaty za użytkowanie wieczyste

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 9/2020
Liczba tekstów: 3172