Roszczenia właściciela (użytkownika wieczystego) nieruchomości kierowane do gminy stosownie do postanowień ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 6/2021
Liczba tekstów: 3265