Rola zarządcy nieruchomości we wprowadzeniu regulaminu rozliczeń ciepła we wspólnocie mieszkaniowej – kilka uwag na tle przepisów Prawa energetycznego

dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska
Autorka jest doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa Handlowego, Morskiego i Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym
DOI: 10.32027/NIER.23.8.3
A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 9/2023
Liczba tekstów: 3578