Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – pytania i odpowiedzi po ostatniej nowelizacji

Katarzyna Niekrasz-Gierejko
Autorka jest radcą prawnym w Warszawie, prowadzącym Kancelarię Radcy Prawnego, www.niekrasz-gierejko.pl
DOI: 10.32027/NIER.20.5.3
A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 3217