Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności – kolejna nowelizacja ustawy

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 11/2019
Liczba tekstów: 3056