Projekt rozporządzenia w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 11/2023
Liczba tekstów: 3602