Projekt mpzp powinien uwzględniać stan istniejącego zagospodarowania terenu objętego tym planem

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 9/2020
Liczba tekstów: 3172