Prawo do prywatności a możliwość sprawowania kontroli nad członkami zarządu spółdzielni mieszkaniowej – uwagi na tle uchwały 7 sędziów SN z 13.8.2013 r.1

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 9/2022
Liczba tekstów: 3440