Prawo budowlane w orzecznictwie sadów administracyjnych (41)

Postępowanie naprawcze i decyzja wydana w tym postępowaniu na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane z 1994 r.

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 10/2021
Liczba tekstów: 3315