Prawne (nie)możliwości modyfikacji decyzji wydawanych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków na podstawie art. 36 ust. 1 OchrZabytU

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 3488