Praktyka zastrzegania w umowach postanowień o bezusterkowym odbiorze robót budowlanych

Weronika Sawik
Autorka jest prawnikiem associate w Praktyce Infrastruktura i Energetyka kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.
DOI: 10.32027/NIER.19.7.3
A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 3217