Pozytywne i negatywne wpływy polskiego środowiska naukowego na jakość procesu wyceny nieruchomości

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 3/2019
Liczba tekstów: 2959