Pozytywne i negatywne wpływy polskiego środowiska naukowego na jakość procesu wyceny nieruchomości

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 5/2020
Liczba tekstów: 3129