Powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym – glosa do wyroku SN z 9.8.2018 r. (V CSK 464/17)

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 1/2020
Liczba tekstów: 3078