Postępowanie w sprawie przyjęcia materiałów do powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, cz. XI (ost.) – odmowa przyjęcia materiałów do zasobu

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 3/2019
Liczba tekstów: 2959