Postępowanie w sprawie przyjęcia materiałów do powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, cz. IX – weryfikacja przekazywanych materiałów (dowody i wyniki weryfikacji)

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 10/2020
Liczba tekstów: 3183