Postępowanie w sprawie przyjęcia materiałów do powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, cz. VII – weryfikacja przekazywanych materiałów (rodzaje materiałów i stosowane przepisy prawa)

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 4/2019
Liczba tekstów: 2972