Postępowanie w sprawie przyjęcia materiałów do powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, cz. VII – rozpoczęcie postępowania (wymagania formalne)

A A A
alt text
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 2/2019
Liczba tekstów: 2948