Postępowanie w sprawie przyjęcia materiałów do powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, cz. VII – rozpoczęcie postępowania (wymagania formalne)

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 6/2022
Liczba tekstów: 3406