Postanowienia umowy o roboty budowlane w ujęciu praktycznym, cz. I – obowiązki stron, wynagrodzenie wykonawcy, terminy realizacji

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 3217