Postanowienia umowy o roboty budowlane w ujęciu praktycznym, cz. III – odpowiedzialność zmawiającego-inwestora, kary umowne, odstąpienie, roboty dodatkowe, zabezpieczenie wykonania umowy, cesje praw

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 3151