Poprawne wyznaczenie obszaru analizowanego jako warunek sine qua non prawidłowej decyzji wz

dr Aleksandra Makarucha
Dr nauk prawnych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, wykładowca i Kierownik Zakładu Dydaktycznego Administracji i Biznesu, Menedżer Kierunków Administracji Publicznej oraz Biznesu i Administracji na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu Filia w Chorzowie
DOI: 10.32027/NIER.23.10.8
A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 11/2023
Liczba tekstów: 3602